MY MENU

ยางปูบ่อ

เป็นผืนยางขนาดใหญ่ไว้สำหรับปูบ่อเพื่อสำหรับเป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร หรือสำหรับกักเก็บน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสีย